Clarkson University

Mỹ Mỹ

22 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 1001

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Clarkson (Clarkson University) được thành lập vào năm 1896, là học viện nghiên cứu tọa lạc tại Potsdam, New York. Hiện nay có khoảng 3,000 sinh viên theo học tại trường. Đại học Clarkson có các chương trình đào tạo tại 3 khoa khác nhau: khoa học và nghệ thuật, khoa kỹ thuật Wallace H. Coulter và khoa kinh doanh. Trường tổ chức các chương trình đào tạo có quy mô lớn trong những lĩnh vực như vật lý trị liệu, kỹ thuật, dự bị luật (pre-law), dự bị y học (pre-med), khoa học và nhân văn. Trường cấp bằng cử nhân và thạc sỹ, riêng bằng tiến sỹ được cấp trong lĩnh vực vật lý trị liệu và triết học.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Clarkson University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

44 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.99% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2023
Nguồn: THE

1001

Bảng xếp hạng QS 2024
Nguồn: QS

791

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$17,791

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$7,622

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$57,950

BẬC CAO HỌC

US$26,730

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học