University of Wisconsin-Milwaukee

Mỹ

388 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Wisconsin-Milwaukee (University of Wisconsin-Milwaukee) là trường nghiên cứu công lập ở Milwaukee, Wisconsin. Trường được thành lập vào năm 1885 cấp bằng Tú tài, Thạc sĩ, tiến sĩ và chuyên gia giáo dục. Các chương trình đại học và sau đại học khác nhau được tổ chức qua các trường, cụ thể là: trường Kiến trúc & Quy hoạch, Trường Kinh doanh, trường Giáo dục, trường Kỹ thuật và Khoa học ứng dụng, Khoa học Y tế, Khoa học Thông tin, văn học & Khoa học, Điều dưỡng, Trường Phúc lợi xã hội Helen Bader và Trường Nghệ thuật Peck.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Wisconsin-Milwaukee

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

85 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

1.54% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2017-2018
Nguồn: THE

401

TỔNG ĐIỂM

35.0%

GIẢNG DẠY

23.2%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

30.7%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

33.4%

NGHIÊN CỨU

20.4%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

65.7%
Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2017
Nguồn: ARWU

501

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

$11336

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

$6290

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

$19170

BẬC CAO HỌC

$23950

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!