COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

XẾP HẠNG THE TIMES 170

Xem 1 khóa học Sinh lý học
2375
Lượt xem
44
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 86

Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Sinh lý học
2476
Lượt xem
94
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Sinh lý học
1285
Lượt xem
13
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Sinh lý học
1912
Lượt xem
41
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Sinh lý học
1910
Lượt xem
58
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 162

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Sinh lý học
5960
Lượt xem
89
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Sinh lý học
1806
Lượt xem
32
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 70

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 9 khóa học Sinh lý học
7436
Lượt xem
103
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Sinh lý học
4586
Lượt xem
75
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Xem 1 khóa học Sinh lý học
468
Lượt xem
8
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Sinh lý học
1821
Lượt xem
40
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Sinh lý học
1067
Lượt xem
15
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm

close