Wright State University

Mỹ Mỹ

44 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Trường Đại học Quốc gia Wright (Wright State University) được thành lập năm 1967, là một trường đại học công lập ở thành phố Dayton, Ohio với khoảng 17,000 sinh viên đang theo học tại đây. Tất cả các chương trình học được tổ chức tại các trường cao đẳng/trường như: Kinh doanh, Giáo dục và Dịch vụ nhân sinh, Kỹ sư và Tin học, Nghệ thuật tự do (Liberal Arts), Điều dưỡng và Y tế, Khoa học và Toán học, Dược, và Tâm lý chuyên ngành. Trường cấp hơn 100 bằng đại học và 50 bằng tiến sĩ triết học, bằng sau đại học và bằng chuyên ngành.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Các ngành học tại Wright State University

 • Chăm sóc cá nhân và Thể dục Chăm sóc cá nhân và Thể dục
 • Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn
 • Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
 • Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
 • Khoa học Xã hội và Truyền thông Khoa học Xã hội và Truyền thông
 • Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
 • Kinh doanh & Quản lý Kinh doanh & Quản lý
 • Kiến trúc và Xây dựng Kiến trúc và Xây dựng
 • Kỹ thuật Kỹ thuật
 • Luật Luật
 • Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế
 • Nhân văn Nhân văn
 • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
 • Y tế và sức khỏe Y tế và sức khỏe
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Wright State University

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

73 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

0.37% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$11,694

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$6,502

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$18,398

BẬC CAO HỌC

US$13,500

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!