COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Du học ngành Chụp X Quang trên thế giới

Tìm chương trình du học

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Xem 1 khóa học Chụp X Quang
2368
Lượt xem
50
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Chụp X Quang
258
Lượt xem
5
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 147

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Chụp X Quang
6975
Lượt xem
90
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Chụp X Quang
803
Lượt xem
11
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Chụp X Quang
1479
Lượt xem
25
Yêu thích
Đánh giá(6)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Xem 1 khóa học Chụp X Quang
1782
Lượt xem
10
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Chụp X Quang
964
Lượt xem
28
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Chụp X Quang
1494
Lượt xem
21
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 191

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Chụp X Quang
1532
Lượt xem
27
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 3 khóa học Chụp X Quang
758
Lượt xem
22
Yêu thích
Đánh giá(3)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 163

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Chụp X Quang
1798
Lượt xem
25
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Chụp X Quang
3697
Lượt xem
53
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Chụp X Quang

Lọc kết quả tìm kiếm

close