COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

XẾP HẠNG THE TIMES 47

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Hoá Học Máy Tính
1461
Lượt xem
39
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Hoá Học Máy Tính
12833
Lượt xem
218
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 198

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Hoá Học Máy Tính
1975
Lượt xem
36
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Hoá Học Máy Tính
4825
Lượt xem
10
Yêu thích
courses
University of Zurich

University of Zurich

SWITZERLAND Thụy Sĩ

XẾP HẠNG THE TIMES 90

Có khóa học tiếng Anh
1399
Lượt xem
2
Yêu thích

XẾP HẠNG THE TIMES 38

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Hoá Học Máy Tính
528
Lượt xem
2
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 72

Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Hoá Học Máy Tính
2278
Lượt xem
5
Yêu thích
courses
Koc University

Koc University

TURKEY Thổ Nhĩ Kỳ

XẾP HẠNG THE TIMES 501

39
Lượt xem

XẾP HẠNG THE TIMES 105

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Hoá Học Máy Tính
317
Lượt xem
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Hoá Học Máy Tính
845
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
College of William and Mary

College of William and Mary

USA Mỹ

XẾP HẠNG THE TIMES 201

114
Lượt xem
2
Yêu thích

XẾP HẠNG THE TIMES 79

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Hoá Học Máy Tính
547
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm
  • 1
  • 2

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Hoá Học Máy Tính
  • Cấp học
  • Cao học
  • Bằng tiến sĩ

Lọc kết quả tìm kiếm

close