University of Maine

Mỹ Mỹ

116 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Đại học Maine (The University Of Maine) thành lập năm 1868 Tại Orono, Maine với khởi điểm 12 sinh viên và 2 giảng viên. Trường tổ chức khoảng 88 chương trình cử nhân, 64 chương trình thạc sĩ và 25 chương trình tiến sĩ. Các khóa học được chia cho nhiều bộ phận đảm nhiệm, gồm: kinh doanh, chính sách công và Y tế, Giáo dục và phát triển con người, kỹ thuật; Nghệ thuật tự do và khoa học, và khoa học tự nhiên, Lâm nghiệp và Nông nghiệp. Chương trình chuyên ngành bao gồm các lĩnh vực kỹ thuật, khoa học, tài nguyên thiên nhiên, đào tạo giáo viên, kinh doanh, và nguồn nhân lực.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of Maine

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: IIE

68 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
Nguồn: IIE

2.86% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2021
Nguồn: ARWU

401

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

US$11,286

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

US$6,668

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

US$30,030

BẬC CAO HỌC

US$22,545

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học