COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

XẾP HẠNG THE TIMES 198

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Lịch Sử Thiết Kế
2275
Lượt xem
58
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 3 khóa học Lịch Sử Thiết Kế
1486
Lượt xem
22
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 136

Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Lịch Sử Thiết Kế
Có lựa chọn học tập tại nhiều quốc gia khác nhau
16870
Lượt xem
212
Yêu thích
courses
Xem 5 khóa học Lịch Sử Thiết Kế
175
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Lịch Sử Thiết Kế
200
Lượt xem
courses
Parsons School of Design - The New School

Parsons School of Design - The New School

USA Mỹ
235
Lượt xem
1
Yêu thích
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Lịch Sử Thiết Kế
826
Lượt xem
6
Yêu thích
Đánh giá(2)
courses
Polytechnic University of Milan

Polytechnic University of Milan

ITALY Ý

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Có khóa học tiếng Anh
793
Lượt xem
20
Yêu thích
Columbus College of Art And Design

Columbus College of Art And Design

USA Mỹ
4
Lượt xem
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm
  • 1
  • 2

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Lịch Sử Thiết Kế

Lọc kết quả tìm kiếm

close