COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

XẾP HẠNG THE TIMES 133

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Tiếng Trung Quốc
1554
Lượt xem
26
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Xem 3 khóa học Tiếng Trung Quốc
289
Lượt xem
3
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Xem 2 khóa học Tiếng Trung Quốc
2809
Lượt xem
60
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Xem 6 khóa học Tiếng Trung Quốc
2216
Lượt xem
72
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Tiếng Trung Quốc
10654
Lượt xem
180
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Tiếng Trung Quốc
1006
Lượt xem
10
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Tiếng Trung Quốc
8309
Lượt xem
208
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Tiếng Trung Quốc
1777
Lượt xem
17
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Tiếng Trung Quốc
1714
Lượt xem
19
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 179

Có khóa học tiếng Anh
Xem 5 khóa học Tiếng Trung Quốc
7503
Lượt xem
72
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Xem 2 khóa học Tiếng Trung Quốc
6390
Lượt xem
119
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 120

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Tiếng Trung Quốc
10157
Lượt xem
190
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Tiếng Trung Quốc

Lọc kết quả tìm kiếm

close