COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

Gợi ý cho bạn

XẾP HẠNG THE TIMES 70

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Trí Tuệ Nhân Tạo Ai
8039
Lượt xem
106
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Trí Tuệ Nhân Tạo Ai
382
Lượt xem
6
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Trí Tuệ Nhân Tạo Ai
1305
Lượt xem
24
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Trí Tuệ Nhân Tạo Ai
1214
Lượt xem
16
Yêu thích
Đánh giá(8)
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Trí Tuệ Nhân Tạo Ai
3930
Lượt xem
40
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Trí Tuệ Nhân Tạo Ai
2219
Lượt xem
26
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Xem 4 khóa học Trí Tuệ Nhân Tạo Ai
3397
Lượt xem
82
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Xem 9 khóa học Trí Tuệ Nhân Tạo Ai
626
Lượt xem
14
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Trí Tuệ Nhân Tạo Ai
973
Lượt xem
14
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Trí Tuệ Nhân Tạo Ai
543
Lượt xem
6
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Trí Tuệ Nhân Tạo Ai
6301
Lượt xem
82
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Xem 5 khóa học Trí Tuệ Nhân Tạo Ai
486
Lượt xem
8
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm

close

Tư vấn du học