Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.
COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.

Tìm chương trình du học

Xem 6 khóa học Kiến trúc
417
Lượt xem
26
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Xem 8 khóa học Kiến trúc
3417
Lượt xem
43
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Xem 9 khóa học Kiến trúc
1342
Lượt xem
28
Yêu thích
Đánh giá(8)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Có khóa học tiếng Anh
Xem 6 khóa học Kiến trúc
5411
Lượt xem
85
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Xem 3 khóa học Kiến trúc
1844
Lượt xem
15
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Kiến trúc
548
Lượt xem
16
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Kiến trúc
596
Lượt xem
6
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Xem 4 khóa học Kiến trúc
4924
Lượt xem
56
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Kiến trúc
3172
Lượt xem
26
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Kiến trúc
447
Lượt xem
13
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Xem 6 khóa học Kiến trúc
1272
Lượt xem
25
Yêu thích
Đánh giá(6)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Xem 4 khóa học Kiến trúc
798
Lượt xem
20
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm

close

Tư vấn du học