COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

Gợi ý cho bạn

XẾP HẠNG THE TIMES 70

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 21 khóa học Kiến trúc và Xây dựng
7921
Lượt xem
104
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 5 khóa học Kiến trúc và Xây dựng
2480
Lượt xem
25
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 4 khóa học Kiến trúc và Xây dựng
986
Lượt xem
16
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 111

Có khóa học tiếng Anh
Xem 11 khóa học Kiến trúc và Xây dựng
5395
Lượt xem
90
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 105

Có khóa học tiếng Anh
Xem 4 khóa học Kiến trúc và Xây dựng
1798
Lượt xem
30
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Xem 12 khóa học Kiến trúc và Xây dựng
3144
Lượt xem
80
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 178

Có khóa học tiếng Anh
Xem 18 khóa học Kiến trúc và Xây dựng
1867
Lượt xem
25
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 168

Xem 16 khóa học Kiến trúc và Xây dựng
2404
Lượt xem
40
Yêu thích
courses
Xem 2 khóa học Kiến trúc và Xây dựng
125
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Kiến trúc và Xây dựng
2585
Lượt xem
37
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 1001

Có khóa học tiếng Anh
Xem 33 khóa học Kiến trúc và Xây dựng
734
Lượt xem
7
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Xem 18 khóa học Kiến trúc và Xây dựng
771
Lượt xem
15
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm

close

Tư vấn du học