COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 5 khóa học Giáo dục và Đào tạo
3381
Lượt xem
66
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 13 khóa học Giáo dục và Đào tạo
920
Lượt xem
10
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 164

Xem 11 khóa học Giáo dục và Đào tạo
2323
Lượt xem
38
Yêu thích
courses
St Patrick’s College

St Patrick’s College

IRELAND Ireland
22
Lượt xem
Xem 2 khóa học Giáo dục và Đào tạo
724
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Giáo dục và Đào tạo
7
Lượt xem
courses
Xem 2 khóa học Giáo dục và Đào tạo
24
Lượt xem
courses
Nếu bạn đã biết cấp học muốn theo đuổi, hãy chọn một cấp học cụ thể để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm

close