Royal College of Surgeons in Ireland

Ireland Ireland

4 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 201

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Royal College of Surgeons in Ireland

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2022
Nguồn: THE

201

TỔNG ĐIỂM

50.4%

GIẢNG DẠY

29.2%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

94.9%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

52.6%

NGHIÊN CỨU

35.3%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

84%
Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2021
Nguồn: ARWU

801

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

€14,500

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

€9,540

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

€36,880

BẬC CAO HỌC

€16,160

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học