COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Trung Học Phổ Thông (Đại Cương)
3392
Lượt xem
61
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 136

Có khóa học tiếng Anh
Xem 33 khóa học Trung Học Phổ Thông (Đại Cương)
Nhận bằng của Canada
21259
Lượt xem
304
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Trung Học Phổ Thông (Đại Cương)
1178
Lượt xem
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Trung Học Phổ Thông (Đại Cương)
2210
Lượt xem
7
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Trung Học Phổ Thông (Đại Cương)
4352
Lượt xem
8
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Trung Học Phổ Thông (Đại Cương)
2903
Lượt xem
4
Yêu thích
courses
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 3 khóa học Trung Học Phổ Thông (Đại Cương)
courses
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Trung Học Phổ Thông (Đại Cương)
3316
Lượt xem
8
Yêu thích
courses
Bishop's University

Bishop's University

CANADA Canada
Có khóa học tiếng Anh
342
Lượt xem
1
Yêu thích

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Trung Học Phổ Thông (Đại Cương)
3176
Lượt xem
11
Yêu thích
courses
Université de Sherbrooke

Université de Sherbrooke

CANADA Canada

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
226
Lượt xem
1
Yêu thích

XẾP HẠNG THE TIMES 42

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 5 khóa học Trung Học Phổ Thông (Đại Cương)
5874
Lượt xem
19
Yêu thích
courses

Các khóa học Trung Học Phổ Thông (Đại Cương) khác tại Bắc Mỹ

Bạn muốn du học Canada? Hãy cho chúng tôi biết để có kết quả tìm kiếm tốt hơn

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Trung Học Phổ Thông (Đại Cương)

Lọc kết quả tìm kiếm

close