COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

XẾP HẠNG THE TIMES 131

Có khóa học tiếng Anh
Xem 33 khóa học Trung Học Phổ Thông (Đại Cương)
Nhận bằng của Canada
13433
Lượt xem
138
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Trung Học Phổ Thông (Đại Cương)
1467
Lượt xem
4
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Trung Học Phổ Thông (Đại Cương)
2950
Lượt xem
38
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Xem 1 khóa học Trung Học Phổ Thông (Đại Cương)
238
Lượt xem
courses
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 3 khóa học Trung Học Phổ Thông (Đại Cương)
5
Lượt xem
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Trung Học Phổ Thông (Đại Cương)
860
Lượt xem
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Trung Học Phổ Thông (Đại Cương)
2365
Lượt xem
4
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Trung Học Phổ Thông (Đại Cương)
1675
Lượt xem
4
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 40

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 6 khóa học Trung Học Phổ Thông (Đại Cương)
3652
Lượt xem
11
Yêu thích
courses
Université de Sherbrooke

Université de Sherbrooke

CANADA Canada
Có khóa học tiếng Anh
125
Lượt xem
1
Yêu thích

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Trung Học Phổ Thông (Đại Cương)
1968
Lượt xem
7
Yêu thích
courses

Các khóa học Trung Học Phổ Thông (Đại Cương) khác tại Bắc Mỹ

Bạn muốn du học tại Canada? Hãy cho chúng tôi biết để có kết quả tìm kiếm tốt hơn

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Trung Học Phổ Thông (Đại Cương)

Lọc kết quả tìm kiếm

close