COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Khoá Học Dự Bị
1026
Lượt xem
18
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Xem 4 khóa học Khoá Học Dự Bị
11606
Lượt xem
202
Yêu thích
Đánh giá(5)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 28 khóa học Khoá Học Dự Bị
12940
Lượt xem
220
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Xem 21 khóa học Khoá Học Dự Bị
1882
Lượt xem
28
Yêu thích
courses
Xem 17 khóa học Khoá Học Dự Bị
1
Lượt xem
courses

Yoobee Colleges

NEWZEALAND New Zealand
Xem 2 khóa học Khoá Học Dự Bị
217
Lượt xem
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Khoá Học Dự Bị
304
Lượt xem
1
Yêu thích
courses

Whitecliffe

NEWZEALAND New Zealand
Xem 3 khóa học Khoá Học Dự Bị
196
Lượt xem
courses
Xem 4 khóa học Khoá Học Dự Bị
385
Lượt xem
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 4 khóa học Khoá Học Dự Bị
285
Lượt xem
6
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Khoá Học Dự Bị
7
Lượt xem
courses

NZMA

NEWZEALAND New Zealand
Xem 1 khóa học Khoá Học Dự Bị
283
Lượt xem
courses
Nếu bạn đã biết cấp học muốn theo đuổi, hãy chọn một cấp học cụ thể để thu hẹp kết quả tìm kiếm
  • 1
  • 2

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Khoá Học Dự Bị
  • Quốc gia:
  • New Zealand
  • Auckland

Lọc kết quả tìm kiếm

close