COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Giáo dục và Đào tạo
953
Lượt xem
13
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 20 khóa học Giáo dục và Đào tạo
9818
Lượt xem
177
Yêu thích
Đánh giá(5)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 31 khóa học Giáo dục và Đào tạo
9553
Lượt xem
156
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 179

Có khóa học tiếng Anh
Xem 30 khóa học Giáo dục và Đào tạo
7251
Lượt xem
81
Yêu thích
courses
Xem 29 khóa học Giáo dục và Đào tạo
1276
Lượt xem
21
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Giáo dục và Đào tạo
4
Lượt xem
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Giáo dục và Đào tạo
786
Lượt xem
3
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Giáo dục và Đào tạo
1400
Lượt xem
3
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 4 khóa học Giáo dục và Đào tạo
226
Lượt xem
6
Yêu thích
courses
Xem 4 khóa học Giáo dục và Đào tạo
325
Lượt xem
courses
Xem 26 khóa học Giáo dục và Đào tạo
53
Lượt xem
courses

Whitecliffe

NEWZEALAND New Zealand
Xem 3 khóa học Giáo dục và Đào tạo
180
Lượt xem
courses
Nếu bạn đã biết cấp học muốn theo đuổi, hãy chọn một cấp học cụ thể để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

Lọc kết quả tìm kiếm

close