COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

Xem 1 khóa học Quản Lý Nghiệp Vụ Khách Sạn
1187
Lượt xem
17
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 8 khóa học Quản Lý Nghiệp Vụ Khách Sạn
9071
Lượt xem
149
Yêu thích
Đánh giá(5)
courses
Xem 1 khóa học Quản Lý Nghiệp Vụ Khách Sạn
53
Lượt xem
courses
Xem 2 khóa học Quản Lý Nghiệp Vụ Khách Sạn
99
Lượt xem
courses
Xem 2 khóa học Quản Lý Nghiệp Vụ Khách Sạn
312
Lượt xem
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Quản Lý Nghiệp Vụ Khách Sạn
191
Lượt xem
4
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 4 khóa học Quản Lý Nghiệp Vụ Khách Sạn
165
Lượt xem
courses
Xem 1 khóa học Quản Lý Nghiệp Vụ Khách Sạn
49
Lượt xem
courses

Ignite Colleges

NEWZEALAND New Zealand
Xem 1 khóa học Quản Lý Nghiệp Vụ Khách Sạn
74
Lượt xem
courses
Nếu bạn đã biết cấp học muốn theo đuổi, hãy chọn một cấp học cụ thể để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Quản Lý Nghiệp Vụ Khách Sạn
  • Quốc gia:
  • New Zealand
  • Auckland

Lọc kết quả tìm kiếm

close