COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 8 khóa học Quản Lý Nghiệp Vụ Khách Sạn
11705
Lượt xem
204
Yêu thích
Đánh giá(5)
courses
Xem 3 khóa học Quản Lý Nghiệp Vụ Khách Sạn
1969
Lượt xem
28
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Quản Lý Nghiệp Vụ Khách Sạn
138
Lượt xem
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Quản Lý Nghiệp Vụ Khách Sạn
301
Lượt xem
6
Yêu thích
courses
Xem 2 khóa học Quản Lý Nghiệp Vụ Khách Sạn
382
Lượt xem
courses
Xem 1 khóa học Quản Lý Nghiệp Vụ Khách Sạn
42
Lượt xem
courses
Xem 1 khóa học Quản Lý Nghiệp Vụ Khách Sạn
96
Lượt xem
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 4 khóa học Quản Lý Nghiệp Vụ Khách Sạn
318
Lượt xem
1
Yêu thích
courses

Ignite Colleges

NEWZEALAND New Zealand
Xem 1 khóa học Quản Lý Nghiệp Vụ Khách Sạn
82
Lượt xem
courses
Nếu bạn đã biết cấp học muốn theo đuổi, hãy chọn một cấp học cụ thể để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Quản Lý Nghiệp Vụ Khách Sạn
  • Quốc gia:
  • New Zealand
  • Auckland

Lọc kết quả tìm kiếm

close