COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

XẾP HẠNG THE TIMES 147

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
6936
Lượt xem
90
Yêu thích
courses
Xem 6 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
1179
Lượt xem
16
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 32 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
9027
Lượt xem
148
Yêu thích
Đánh giá(5)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
8467
Lượt xem
144
Yêu thích
courses
Xem 11 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
315
Lượt xem
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 4 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
190
Lượt xem
4
Yêu thích
courses
Xem 4 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
53
Lượt xem
courses

NZMA

NEWZEALAND New Zealand
Xem 2 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
107
Lượt xem
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 9 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
163
Lượt xem
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
704
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Xem 8 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
99
Lượt xem
courses
Xem 6 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
594
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết cấp học muốn theo đuổi, hãy chọn một cấp học cụ thể để thu hẹp kết quả tìm kiếm
  • 1
  • 2

Lọckếtquảtheo

Lọc kết quả tìm kiếm

close