1674 Học bổng Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn quốc tế

Hãy chọn một trường và một khóa học mà bạn quan tâm để tìm hiểu thêm về học bổng của trường đó.

BƯỚC TIẾP THEO

Điền thông tin bằng cấp để tìm trường & khóa học phù hợp nhất

Chọn Bạn đến từ…
Chọn Bằng cấp hiện tại từ…
Bằng cấp Chưa/đã hoàn tất
Xếp loại kết quả học tập
Nhập trình độ học vấn và điểm trung bình của bạn để tìm kết quả phù hợp nhất
Điểm hiện tại/dự kiến
37813 LƯỢT XEM

41 NHẬN XÉT

XẾP HẠNG THE TIMES 78

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 15 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng

courses
23801 LƯỢT XEM

4 NHẬN XÉT

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Học bổng

Xem 6 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng

courses
20678 LƯỢT XEM

13 NHẬN XÉT

XẾP HẠNG THE TIMES 74

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 4 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng

courses
2816 LƯỢT XEM

4 NHẬN XÉT

Học bổng

Xem 16 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng

courses
3126 LƯỢT XEM

3 NHẬN XÉT

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 8 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng

courses
5352 LƯỢT XEM

2 NHẬN XÉT

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 4 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng

courses
Johnson & Wales University - North Miami

Johnson & Wales University - North Miami

Mỹ
184 LƯỢT XEM

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

4622 LƯỢT XEM

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 4 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng

courses
60 LƯỢT XEM

Học bổng

Xem 4 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng

courses
869 LƯỢT XEM

Học bổng

Xem 9 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng

courses
Academies Australasia Polytechnic

Academies Australasia Polytechnic

Úc
189 LƯỢT XEM

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

1457 LƯỢT XEM

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 2 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng

courses