COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

Gợi ý cho bạn

XẾP HẠNG THE TIMES 70

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 7 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
7921
Lượt xem
104
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Học bổng
Xem 6 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
600
Lượt xem
6
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Xem 33 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
6323
Lượt xem
92
Yêu thích
Đánh giá(5)
courses
Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 20 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
1455
Lượt xem
26
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Xem 4 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
1077
Lượt xem
12
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Học bổng
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
2783
Lượt xem
38
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Xem 8 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
3277
Lượt xem
35
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Xem 8 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
631
Lượt xem
3
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 54

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Xem 12 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
9336
Lượt xem
156
Yêu thích
Đánh giá(4)
courses
Học bổng
Xem 2 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
735
Lượt xem
27
Yêu thích
courses
Học bổng
Xem 9 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
1672
Lượt xem
10
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 125

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Xem 7 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng
16816
Lượt xem
193
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm

close

Tư vấn du học