Những điều cần biết
Ireland: LÊN KẾ HOẠCH DU HỌC

Về các cơ sở giáo dục của Ailen

share image

Giáo dục đại học được tổ chức trong các trường đại học, cao đẳng giáo dục, cao đẳng tư và các học viện công nghệ ở Ailen.

Các trường đại học Ailen

Có 7 trường đại học ở Ailen: Đại học Limerick, Đại học Thành phố Dublin, Đại học Quốc gia Ailen Maynooth, Cao đẳng Đại học Cork, Đại học Quốc gia Galway, Cao đẳng Đại học Dublin, và Cao đẳng Dublin Trinity – Đại học Dublin, đây là trường đại học cổ nhất nước.

Các trường đại học Ailen tổ chức các khóa học cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ(PhD) và các khóa học cấp bằng. Hầu hết các khóa học đại học được tổ chức theo hình thức các bài giảng và hướng dẫn tại trường trong khi các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ sẽ mang tính tự nghiên cứu nhiều hơn.

Các học viện công nghệ

Cộng hòa Ailen cũng có 14 học viện công nghệ nằm rải rác trên khắp đất nước và các học viện này tổ chức các khóa học cấp bằng quốc gia, chứng chỉ và bằng đại học. Các kỹ năng hiện đại được giảng dạy tại các học viện này là một phần trong khóa học để đáp ứng nhu cầu đối với sinh viên tốt nghiệp phục vụ cho ngành sản xuất dược và hóa chất quan trọng của Ailen. Các học viện công nghệ tổ chức các khóa học từ trình độ 6 cho đến trình độ 10 trong Khung Bằng cấp Quốc gia.

Các trường cao đẳng độc lập

Bên cạnh các cơ sở giáo dục công, Ailen cũng có nhiều trường cao đẳng tư nhân tổ chức các khóa học đại học và cấp bằng. Hầu hết các khóa học này do Hội đồng Giáo dục và Đào tạo Đại học (HETAC) quản lý

Nếu bạn muốn đăng ký vào một khóa học đại học tại một trường ở Ailen, bạn sẽ cần có trình độ tiếng Anh tốt. Trình độ tiếng Anh tối thiểu là 550 điểm TOEFL. Nếu bạn cảm thấy bạn cần học thêm trước khi bắt đầu khóa học đại học, Ailen có nhiều trường dạy tiếng Anh trên cả nước tổ chức cả các khóa học dài hạn và ngắn hạn.
 

Đường dẫn hữu ích

 

Visa du học Ailen

Tại sao chọn học tại Ailen

Tìm trường học ở Ailen

Tìm khóa học ở Ailen