Danh sách trường tại Mỹ cung cấp các khóa học tiếng Anh (EFL)

Dưới đây là danh sách những trường đại học tại tại Mỹ có cung cấp khóahọc tiếng Anh (EFL). Các khóa học tiếng Anh EFL này được thiết kế theo nhiều hìnhthức dựa trên tiêu chí như mục tiêu, thời gian và mức độ. Tên gọi các khóa họcnày có thể khác nhau tuỳ vào các trường đại học. Sinh viên thường lựa chọn nhữngkhóa học tiếng Anh này để nâng cao khả năng tiếng Anh của họ trường khi nhập họccác chương trình đại học chính thức.

Lọc theo bang/vùng