COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Đào tạo giáo viên
4323
Lượt xem
71
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 66

Có khóa học tiếng Anh
Xem 24 khóa học Đào tạo giáo viên
16161
Lượt xem
275
Yêu thích
Đánh giá(4)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 14 khóa học Đào tạo giáo viên
9535
Lượt xem
207
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Xem 4 khóa học Đào tạo giáo viên
3843
Lượt xem
76
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 179

Có khóa học tiếng Anh
Xem 16 khóa học Đào tạo giáo viên
7223
Lượt xem
123
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Xem 5 khóa học Đào tạo giáo viên
3846
Lượt xem
37
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 4 khóa học Đào tạo giáo viên
3541
Lượt xem
77
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Đào tạo giáo viên
63
Lượt xem
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Xem 7 khóa học Đào tạo giáo viên
487
Lượt xem
courses
Xem 3 khóa học Đào tạo giáo viên
22
Lượt xem
courses
Xem 1 khóa học Đào tạo giáo viên
23
Lượt xem
courses
Xem 2 khóa học Đào tạo giáo viên
67
Lượt xem
courses
Nếu bạn đã biết cấp học muốn theo đuổi, hãy chọn một cấp học cụ thể để thu hẹp kết quả tìm kiếm
  • 1
  • 2

Lọc kết quả tìm kiếm

close