CQUniversity Australia

Úc

5122 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Tổng quan

Tổng quan

CQUniversity is one of Australia’s largest universities, with 20+ locations and 35,000+ student across Australia. CQUniversity is ranked in the top 2% of universities in the world by the prestigious Times Higher Education World University Ranking (2016-17). CQUniversity has also been ranked among the world’s top 100 universities under 50 years old by the Time Higher Education Young Universities World Rankings 2017.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm trung tâm khảo thí và thời gian thi IELTS gần nhất

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại CQUniversity Australia

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

84 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG

3.83% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2017-2018
Nguồn: THE

501

TỔNG ĐIỂM

30.7%

GIẢNG DẠY

27.8%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

61.2%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

34.3%

NGHIÊN CỨU

10.1%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

58.9%
Bảng xếp hạng QS 2017/2018
Nguồn: QS

601

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

A$20,290

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

A$9,600

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

A$28,500

BẬC CAO HỌC

A$29,400

CRICOS

Mã trường 00219C

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!