COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 4 khóa học Luật
10543
Lượt xem
198
Yêu thích
Đánh giá(5)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 133

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Luật
1447
Lượt xem
25
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 1 khóa học Luật
Có lựa chọn học tập tại nhiều quốc gia khác nhau
5436
Lượt xem
104
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Xem 6 khóa học Luật
1456
Lượt xem
29
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học dự bị
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 8 khóa học Luật
8489
Lượt xem
13
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 11 khóa học Luật
2074
Lượt xem
40
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 5 khóa học Luật
268
Lượt xem
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Xem 9 khóa học Luật
1515
Lượt xem
21
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Xem 9 khóa học Luật
887
Lượt xem
14
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 166

Có khóa học tiếng Anh
Xem 7 khóa học Luật
782
Lượt xem
10
Yêu thích
Đánh giá(3)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 113

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Luật
597
Lượt xem
29
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Luật
227
Lượt xem
3
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm

close