COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

Gợi ý cho bạn

XẾP HẠNG THE TIMES 70

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 27 khóa học Luật
8039
Lượt xem
106
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Xem 3 khóa học Luật
901
Lượt xem
10
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 86

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 31 khóa học Luật
2813
Lượt xem
105
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Luật
723
Lượt xem
17
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 162

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 3 khóa học Luật
6432
Lượt xem
90
Yêu thích
courses
Xem 3 khóa học Luật
97
Lượt xem
2
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 78

Có khóa học tiếng Anh
Xem 9 khóa học Luật
2514
Lượt xem
68
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 54

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 4 khóa học Luật
9321
Lượt xem
157
Yêu thích
Đánh giá(4)
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Luật
121
Lượt xem
1
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 1 khóa học Luật
2493
Lượt xem
60
Yêu thích
courses
Xem 2 khóa học Luật
55
Lượt xem
2
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 6 khóa học Luật
crossBorderImg
Có lựa chọn học tập tại nhiều quốc gia khác nhau
598
Lượt xem
6
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm

close

Tư vấn du học