COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Phát Triển / Chất Lượng Công Tác Của Cán Bộ
838
Lượt xem
10
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Phát Triển / Chất Lượng Công Tác Của Cán Bộ
2868
Lượt xem
26
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Phát Triển / Chất Lượng Công Tác Của Cán Bộ
1017
Lượt xem
18
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Phát Triển / Chất Lượng Công Tác Của Cán Bộ
1924
Lượt xem
14
Yêu thích
Đánh giá(3)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Xem 1 khóa học Phát Triển / Chất Lượng Công Tác Của Cán Bộ
356
Lượt xem
3
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Phát Triển / Chất Lượng Công Tác Của Cán Bộ
333
Lượt xem
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Phát Triển / Chất Lượng Công Tác Của Cán Bộ
2415
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Xem 2 khóa học Phát Triển / Chất Lượng Công Tác Của Cán Bộ
128
Lượt xem
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Phát Triển / Chất Lượng Công Tác Của Cán Bộ
378
Lượt xem
3
Yêu thích
courses
Seton Hall University

Seton Hall University

USA Mỹ
28
Lượt xem

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Phát Triển / Chất Lượng Công Tác Của Cán Bộ
222
Lượt xem
3
Yêu thích
courses
Upper Iowa University

Upper Iowa University

USA Mỹ
7
Lượt xem
1
Yêu thích
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Phát Triển / Chất Lượng Công Tác Của Cán Bộ

Lọc kết quả tìm kiếm

close