COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Du học ngành Y Tế Thể Thao trên thế giới

Tìm chương trình du học

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Y Tế Thể Thao
3897
Lượt xem
75
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Y Tế Thể Thao
6303
Lượt xem
97
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Y Tế Thể Thao
6109
Lượt xem
76
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Xem 3 khóa học Y Tế Thể Thao
7686
Lượt xem
13
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Y Tế Thể Thao
8401
Lượt xem
168
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Y Tế Thể Thao
3163
Lượt xem
60
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 158

Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Y Tế Thể Thao
1202
Lượt xem
5
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Xem 1 khóa học Y Tế Thể Thao
234
Lượt xem
1
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 139

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Y Tế Thể Thao
6191
Lượt xem
118
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Y Tế Thể Thao
1071
Lượt xem
23
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Y Tế Thể Thao
2079
Lượt xem
38
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Xem 1 khóa học Y Tế Thể Thao
2368
Lượt xem
50
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Y Tế Thể Thao

Lọc kết quả tìm kiếm

close