COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 12 khóa học Huấn Luyện Thể Thao
2322
Lượt xem
35
Yêu thích
Đánh giá(4)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 60

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Huấn Luyện Thể Thao
19324
Lượt xem
399
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Xem 4 khóa học Huấn Luyện Thể Thao
1540
Lượt xem
25
Yêu thích
Đánh giá(6)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 3 khóa học Huấn Luyện Thể Thao
718
Lượt xem
10
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Xem 4 khóa học Huấn Luyện Thể Thao
430
Lượt xem
6
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Huấn Luyện Thể Thao
395
Lượt xem
4
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Huấn Luyện Thể Thao
1082
Lượt xem
17
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 136

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Huấn Luyện Thể Thao
16415
Lượt xem
202
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 4 khóa học Huấn Luyện Thể Thao
761
Lượt xem
8
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Huấn Luyện Thể Thao
253
Lượt xem
4
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Huấn Luyện Thể Thao
1361
Lượt xem
33
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 1001

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Huấn Luyện Thể Thao
522
Lượt xem
7
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Huấn Luyện Thể Thao

Lọc kết quả tìm kiếm

close