COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Salon/Spa Management
621
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Salon/Spa Management
1780
Lượt xem
16
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Salon/Spa Management
13781
Lượt xem
204
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Salon/Spa Management
334
Lượt xem
courses
Xem 1 khóa học Salon/Spa Management
348
Lượt xem
courses
Xem 1 khóa học Salon/Spa Management
224
Lượt xem
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Salon/Spa Management
219
Lượt xem
courses
Australian College of Hair Design and Beauty

Australian College of Hair Design and Beauty

AUSTRALIA Úc
65
Lượt xem
Management and Science University (MSU)

Management and Science University (MSU)

MALAYSIA Malaysia
86
Lượt xem
1
Yêu thích
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Salon/Spa Management
161
Lượt xem
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Salon/Spa Management
427
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Republic Polytechnic

Republic Polytechnic

SINGAPORE Singapore
464
Lượt xem
1
Yêu thích
Đánh giá(1)
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm
  • 1
  • 2

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Salon/Spa Management

Lọc kết quả tìm kiếm

close