COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image
Xem 1 khóa học Phục Vụ Ăn Uống Nhà Hàng/ Khách Sạn
1373
Lượt xem
22
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Phục Vụ Ăn Uống Nhà Hàng/ Khách Sạn
1281
Lượt xem
11
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Phục Vụ Ăn Uống Nhà Hàng/ Khách Sạn
77
Lượt xem
courses
Pasadena City College

Pasadena City College

USA Mỹ
66
Lượt xem

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Phục Vụ Ăn Uống Nhà Hàng/ Khách Sạn
413
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Phục Vụ Ăn Uống Nhà Hàng/ Khách Sạn
91
Lượt xem
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Phục Vụ Ăn Uống Nhà Hàng/ Khách Sạn

Lọc kết quả tìm kiếm

close