COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

Gợi ý cho bạn

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 4 khóa học Vật lý
1014
Lượt xem
10
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Xem 2 khóa học Vật lý
2789
Lượt xem
32
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Vật lý
382
Lượt xem
7
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Xem 2 khóa học Vật lý
898
Lượt xem
17
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Xem 8 khóa học Vật lý
310
Lượt xem
6
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Xem 1 khóa học Vật lý
482
Lượt xem
8
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 3 khóa học Vật lý
801
Lượt xem
6
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 178

Có khóa học tiếng Anh và dự bị thạc sĩ
Xem 3 khóa học Vật lý
1930
Lượt xem
24
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa dự bị thạc sĩ
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Vật lý
686
Lượt xem
20
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Vật lý
1051
Lượt xem
15
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Vật lý
1048
Lượt xem
13
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Vật lý
1402
Lượt xem
26
Yêu thích
Đánh giá(6)
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm

close

Tư vấn du học