COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

Gợi ý cho bạn

XẾP HẠNG THE TIMES 70

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 3 khóa học Vật lý
7921
Lượt xem
104
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Xem 3 khóa học Vật lý
1500
Lượt xem
36
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Xem 1 khóa học Vật lý
800
Lượt xem
10
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Vật lý
1054
Lượt xem
13
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Xem 2 khóa học Vật lý
3144
Lượt xem
80
Yêu thích
courses
Có khóa dự bị thạc sĩ
Xem 2 khóa học Vật lý
398
Lượt xem
10
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Vật lý
339
Lượt xem
4
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Vật lý
774
Lượt xem
12
Yêu thích
Đánh giá(2)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 86

Có khóa học tiếng Anh
Xem 8 khóa học Vật lý
1427
Lượt xem
31
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Vật lý
1114
Lượt xem
10
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 193

Có khóa học tiếng Anh và dự bị thạc sĩ
Xem 2 khóa học Vật lý
4691
Lượt xem
72
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Xem 9 khóa học Vật lý
917
Lượt xem
5
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm

close

Tư vấn du học