COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image
Xem 1 khóa học Khoa Học Hàng Hải
1385
Lượt xem
23
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Khoa Học Hàng Hải
5214
Lượt xem
114
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Khoa Học Hàng Hải
739
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Khoa Học Hàng Hải
1191
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Khoa Học Hàng Hải
7
Lượt xem
courses
Uit The Arctic University of Norway

Uit The Arctic University of Norway

NORWAY Na Uy

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
310
Lượt xem
2
Yêu thích
Xem 1 khóa học Khoa Học Hàng Hải
318
Lượt xem
courses
Universiti Malaysia Terengganu

Universiti Malaysia Terengganu

MALAYSIA Malaysia
12
Lượt xem

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Khoa Học Hàng Hải
606
Lượt xem
3
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Khoa Học Hàng Hải

Lọc kết quả tìm kiếm

close