COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

Gợi ý cho bạn

XẾP HẠNG THE TIMES 70

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 12 khóa học Nâng Cao Sức Khoẻ
8039
Lượt xem
106
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Xem 1 khóa học Nâng Cao Sức Khoẻ
617
Lượt xem
17
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Xem 1 khóa học Nâng Cao Sức Khoẻ
449
Lượt xem
9
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Nâng Cao Sức Khoẻ
417
Lượt xem
10
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 86

Có khóa học tiếng Anh
Xem 10 khóa học Nâng Cao Sức Khoẻ
2813
Lượt xem
105
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 6 khóa học Nâng Cao Sức Khoẻ
2965
Lượt xem
35
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Nâng Cao Sức Khoẻ
1674
Lượt xem
14
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Xem 4 khóa học Nâng Cao Sức Khoẻ
3265
Lượt xem
34
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Xem 10 khóa học Nâng Cao Sức Khoẻ
3674
Lượt xem
31
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 1001

Có khóa học tiếng Anh
Xem 5 khóa học Nâng Cao Sức Khoẻ
734
Lượt xem
7
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Nâng Cao Sức Khoẻ
1334
Lượt xem
24
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Xem 4 khóa học Nâng Cao Sức Khoẻ
2209
Lượt xem
58
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm

close

Tư vấn du học