COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Đào Tạo Huấn Luyện Viên Thể Hình
1635
Lượt xem
27
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Đào Tạo Huấn Luyện Viên Thể Hình
3353
Lượt xem
64
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Đào Tạo Huấn Luyện Viên Thể Hình
388
Lượt xem
4
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Đào Tạo Huấn Luyện Viên Thể Hình
1111
Lượt xem
30
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Đào Tạo Huấn Luyện Viên Thể Hình
155
Lượt xem
8
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Đào Tạo Huấn Luyện Viên Thể Hình
1393
Lượt xem
29
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 146

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Đào Tạo Huấn Luyện Viên Thể Hình
523
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Đào Tạo Huấn Luyện Viên Thể Hình
150
Lượt xem
2
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Đào Tạo Huấn Luyện Viên Thể Hình
1844
Lượt xem
10
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Đào Tạo Huấn Luyện Viên Thể Hình
3573
Lượt xem
27
Yêu thích
courses

Exeter College

UK Anh Quốc
Xem 1 khóa học Đào Tạo Huấn Luyện Viên Thể Hình
16
Lượt xem
courses

Bath College

UK Anh Quốc
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Đào Tạo Huấn Luyện Viên Thể Hình
12
Lượt xem
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Đào Tạo Huấn Luyện Viên Thể Hình

Lọc kết quả tìm kiếm

close