COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

Có khóa học tiếng Anh
Xem 5 khóa học Khoá Học Dự Bị
609
Lượt xem
5
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Khoá Học Dự Bị
614
Lượt xem
10
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 4 khóa học Khoá Học Dự Bị
825
Lượt xem
9
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Khoá Học Dự Bị
1463
Lượt xem
20
Yêu thích
courses
Xem 11 khóa học Khoá Học Dự Bị
469
Lượt xem
7
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 17 khóa học Khoá Học Dự Bị
1419
Lượt xem
20
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 14 khóa học Khoá Học Dự Bị
285
Lượt xem
courses
Xem 1 khóa học Khoá Học Dự Bị
18
Lượt xem
courses
Xem 2 khóa học Khoá Học Dự Bị
985
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Khoá Học Dự Bị
767
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Xem 9 khóa học Khoá Học Dự Bị
358
Lượt xem
courses
Xem 1 khóa học Khoá Học Dự Bị
116
Lượt xem
courses
Nếu bạn đã biết cấp học muốn theo đuổi, hãy chọn một cấp học cụ thể để thu hẹp kết quả tìm kiếm
  • 1
  • 2

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Khoá Học Dự Bị
  • Quốc gia:
  • Canada
  • British Columbia

Lọc kết quả tìm kiếm

close