COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Hoá Học (Đại Cương)
1356
Lượt xem
18
Yêu thích
courses
Xem 3 khóa học Hoá Học (Đại Cương)
1799
Lượt xem
19
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Hoá Học (Đại Cương)
1431
Lượt xem
20
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Có khóa học tiếng Anh
Xem 8 khóa học Hoá Học (Đại Cương)
1110
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Hoá Học (Đại Cương)
758
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Hoá Học (Đại Cương)
763
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Hoá Học (Đại Cương)
1008
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Xem 2 khóa học Hoá Học (Đại Cương)
468
Lượt xem
courses
Xem 1 khóa học Hoá Học (Đại Cương)
359
Lượt xem
courses
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Hoá Học (Đại Cương)
289
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Hoá Học (Đại Cương)
302
Lượt xem
3
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Xem 5 khóa học Hoá Học (Đại Cương)
1367
Lượt xem
12
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết cấp học muốn theo đuổi, hãy chọn một cấp học cụ thể để thu hẹp kết quả tìm kiếm
  • 1
  • 2

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Hoá Học (Đại Cương)
  • Quốc gia:
  • Canada
  • British Columbia

Lọc kết quả tìm kiếm

close