COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 4 khóa học Tiếng Anh
11538
Lượt xem
202
Yêu thích
Đánh giá(5)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Tiếng Anh
12792
Lượt xem
216
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 179

Có khóa học tiếng Anh
Xem 5 khóa học Tiếng Anh
8174
Lượt xem
65
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Tiếng Anh
1046
Lượt xem
20
Yêu thích
courses
Xem 2 khóa học Tiếng Anh
1857
Lượt xem
28
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Tiếng Anh
12
Lượt xem
courses
Xem 1 khóa học Tiếng Anh
11
Lượt xem
courses
International College of Auckland

International College of Auckland

NEWZEALAND New Zealand
Có khóa học tiếng Anh
87
Lượt xem
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Tiếng Anh
7
Lượt xem
courses
Xem 1 khóa học Tiếng Anh
49
Lượt xem
courses

NorthTec

NEWZEALAND New Zealand
Xem 2 khóa học Tiếng Anh
93
Lượt xem
courses

Target Education

NEWZEALAND New Zealand
Có khóa học tiếng Anh
Xem 4 khóa học Tiếng Anh
7
Lượt xem
courses
Nếu bạn đã biết cấp học muốn theo đuổi, hãy chọn một cấp học cụ thể để thu hẹp kết quả tìm kiếm
  • 1
  • 2

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Tiếng Anh
  • Quốc gia:
  • New Zealand
  • Auckland

Lọc kết quả tìm kiếm

close