COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

15 trường có khóa học ngành Nhân văn Auckland

Tìm chương trình du học

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 17 khóa học Nhân văn
9014
Lượt xem
149
Yêu thích
Đánh giá(5)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 17 khóa học Nhân văn
8410
Lượt xem
142
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 147

Có khóa học tiếng Anh
Xem 101 khóa học Nhân văn
6975
Lượt xem
90
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Nhân văn
840
Lượt xem
15
Yêu thích
courses
Xem 5 khóa học Nhân văn
1178
Lượt xem
16
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Nhân văn
709
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Xem 4 khóa học Nhân văn
77
Lượt xem
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Nhân văn
163
Lượt xem
courses
International College of Auckland

International College of Auckland

NEWZEALAND New Zealand
Có khóa học tiếng Anh
31
Lượt xem
Xem 2 khóa học Nhân văn
22
Lượt xem
courses

NorthTec

NEWZEALAND New Zealand
Xem 4 khóa học Nhân văn
63
Lượt xem
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Nhân văn
7
Lượt xem
courses
Nếu bạn đã biết cấp học muốn theo đuổi, hãy chọn một cấp học cụ thể để thu hẹp kết quả tìm kiếm
  • 1
  • 2

Lọc kết quả tìm kiếm

close