Bảng xếp hạng QS {0}

QS World University Rankings 2021

TÌM HIỂU THÊM?
59

Universiti Malaya

Malaysia Malaysia

1557 LƯỢT XEM

132

Universiti Putra Malaysia (UPM)

Malaysia Malaysia

395 LƯỢT XEM

141

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Malaysia Malaysia

125 LƯỢT XEM

142

Universiti Sains Malaysia (USM)

Malaysia Malaysia

135 LƯỢT XEM

187

Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

Malaysia Malaysia

173 LƯỢT XEM

379

Taylor's University

Malaysia Malaysia

188 LƯỢT XEM

391

UCSI University

Malaysia Malaysia

277 LƯỢT XEM

439

Universiti Teknologi Petronas (UTP)

Malaysia Malaysia

97 LƯỢT XEM

531

Universiti Utara Malaysia (UUM)

Malaysia Malaysia

58 LƯỢT XEM

551

Management and Science University (MSU)

Malaysia Malaysia

40 LƯỢT XEM

651

Universiti Teknologi Mara (UiTM)

Malaysia Malaysia

86 LƯỢT XEM

701

Sunway University

Malaysia Malaysia

1026 LƯỢT XEM

701

Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)

Malaysia Malaysia

18 LƯỢT XEM

751

Universiti Malaysia Pahang (UMP)

Malaysia Malaysia

9 LƯỢT XEM

801

Multimedia University

Malaysia Malaysia

68 LƯỢT XEM

801

Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP)

Malaysia Malaysia

5 LƯỢT XEM

801

Universiti Malaysia Sabah (UMS)

Malaysia Malaysia

25 LƯỢT XEM

801

Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)

Malaysia Malaysia

49 LƯỢT XEM

801

Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

Malaysia Malaysia

444 LƯỢT XEM