Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

Malaysia

2019 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Tổng quan

Tổng quan

Trường đại học Tunku Abdul Rahman (UTAR) được thành lập vào năm 2002, là một trong các trường đại học hàng đầu tại Malaysia chuyên cung cấp chất lượng tốt trong giáo dục và nghiên cứu. Trường có hơn 18.000 sinh viên học ở bốn cơ sở tại Petaling Jaya, Setapak, Bandar Sungai Long và Kampar, Perak. Trường cung cấp các khóa học đa dạng trình độ đại học và sau đại học đã được phê duyệt bởi Bộ Giáo dục Đại học (MOHE). Các chương trình được cung cấp thông qua khoa y khoa và khoa học sức khỏe, kế toán và quản lý, nghệ thuật và khoa học xã hội, kinh doanh và tài chính, ngành công nghiệp sáng tạo, kỹ thuật và khoa học, kỹ thuật và công nghệ, thông tin và công nghệ truyền thông.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản ebook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2018-2019
Nguồn: THE

501

TỔNG ĐIỂM

33.5%

GIẢNG DẠY

13.2%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

30.4%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

35.7%

NGHIÊN CỨU

8.9%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

80.5%

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

RM9,300

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

RM5,375

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

RM17,910

BẬC CAO HỌC

RM13,020

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!