COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 58 khóa học Y tế và sức khỏe
1092
Lượt xem
19
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 67 khóa học Y tế và sức khỏe
5614
Lượt xem
81
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Học bổng
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 79 khóa học Y tế và sức khỏe
4997
Lượt xem
18
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Xem 40 khóa học Y tế và sức khỏe
2726
Lượt xem
42
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 91

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 62 khóa học Y tế và sức khỏe
2660
Lượt xem
58
Yêu thích
courses
Học bổng
Xem 38 khóa học Y tế và sức khỏe
556
Lượt xem
6
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 39

Học bổng
Xem 32 khóa học Y tế và sức khỏe
2152
Lượt xem
42
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 127

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 50 khóa học Y tế và sức khỏe
1529
Lượt xem
24
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 160

Học bổng
Xem 54 khóa học Y tế và sức khỏe
3926
Lượt xem
94
Yêu thích
Đánh giá(2)
courses
Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 6 khóa học Y tế và sức khỏe
1285
Lượt xem
22
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 184

Học bổng
Xem 40 khóa học Y tế và sức khỏe
2504
Lượt xem
51
Yêu thích
courses
Học bổng
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 19 khóa học Y tế và sức khỏe
1371
Lượt xem
8
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm

close