COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

Gợi ý cho bạn

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 49 khóa học Y tế và sức khỏe
1158
Lượt xem
12
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Xem 63 khóa học Y tế và sức khỏe
7341
Lượt xem
111
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 27 khóa học Y tế và sức khỏe
4052
Lượt xem
77
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Xem 35 khóa học Y tế và sức khỏe
2353
Lượt xem
33
Yêu thích
Đánh giá(8)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Học bổng
Xem 82 khóa học Y tế và sức khỏe
3582
Lượt xem
39
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Xem 80 khóa học Y tế và sức khỏe
958
Lượt xem
9
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 54

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Xem 177 khóa học Y tế và sức khỏe
9606
Lượt xem
158
Yêu thích
Đánh giá(4)
courses
Học bổng
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 6 khóa học Y tế và sức khỏe
1226
Lượt xem
10
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 137

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Xem 126 khóa học Y tế và sức khỏe
9635
Lượt xem
116
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 70

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 110 khóa học Y tế và sức khỏe
8951
Lượt xem
108
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 124

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Xem 49 khóa học Y tế và sức khỏe
1769
Lượt xem
35
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 87 khóa học Y tế và sức khỏe
2576
Lượt xem
63
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm

close