COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

1,820 Học bổng Y tế và sức khỏe quốc tế

Tìm chương trình du học

XẾP HẠNG THE TIMES 186

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 40 khóa học Y tế và sức khỏe
5248
Lượt xem
81
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 139

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 84 khóa học Y tế và sức khỏe
5819
Lượt xem
110
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 170

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Xem 41 khóa học Y tế và sức khỏe
800
Lượt xem
13
Yêu thích
Đánh giá(3)
courses
Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 24 khóa học Y tế và sức khỏe
1274
Lượt xem
34
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 25 khóa học Y tế và sức khỏe
6116
Lượt xem
157
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Xem 12 khóa học Y tế và sức khỏe
Có lựa chọn học tập tại nhiều quốc gia khác nhau
1615
Lượt xem
17
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Xem 9 khóa học Y tế và sức khỏe
Có lựa chọn học tập tại nhiều quốc gia khác nhau
1291
Lượt xem
18
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 24 khóa học Y tế và sức khỏe
1218
Lượt xem
31
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 184

Học bổng
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 39 khóa học Y tế và sức khỏe
3306
Lượt xem
61
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 34 khóa học Y tế và sức khỏe
1566
Lượt xem
40
Yêu thích
Đánh giá(8)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 20 khóa học Y tế và sức khỏe
1730
Lượt xem
23
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Học bổng
Xem 25 khóa học Y tế và sức khỏe
3237
Lượt xem
48
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm

close