COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 6 khóa học Giáo dục và Đào tạo
7406
Lượt xem
132
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 28 khóa học Giáo dục và Đào tạo
4530
Lượt xem
95
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Xem 3 khóa học Giáo dục và Đào tạo
305
Lượt xem
courses

Whitecliffe

NEWZEALAND New Zealand
Xem 2 khóa học Giáo dục và Đào tạo
190
Lượt xem
courses
Xem 6 khóa học Giáo dục và Đào tạo
250
Lượt xem
courses

Yoobee Colleges

NEWZEALAND New Zealand
Xem 1 khóa học Giáo dục và Đào tạo
177
Lượt xem
courses
Xem 9 khóa học Giáo dục và Đào tạo
162
Lượt xem
courses
Xem 1 khóa học Giáo dục và Đào tạo
13
Lượt xem
courses
Xem 6 khóa học Giáo dục và Đào tạo
186
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Massey University Foundation Education Programme

Massey University Foundation Education Programme

NEWZEALAND New Zealand
Có khóa học tiếng Anh
3
Lượt xem
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Giáo dục và Đào tạo
23
Lượt xem
courses
Nếu bạn đã biết cấp học muốn theo đuổi, hãy chọn một cấp học cụ thể để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

Lọc kết quả tìm kiếm

close