COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 6 khóa học Quản Lý Nghiệp Vụ Khách Sạn
2297
Lượt xem
30
Yêu thích
courses
Xem 2 khóa học Quản Lý Nghiệp Vụ Khách Sạn
41
Lượt xem
courses
Xem 2 khóa học Quản Lý Nghiệp Vụ Khách Sạn
189
Lượt xem
courses

NZMA

NEWZEALAND New Zealand
Xem 2 khóa học Quản Lý Nghiệp Vụ Khách Sạn
62
Lượt xem
courses
Nếu bạn đã biết cấp học muốn theo đuổi, hãy chọn một cấp học cụ thể để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Quản Lý Nghiệp Vụ Khách Sạn
  • Quốc gia:
  • New Zealand
  • Waikato

Lọc kết quả tìm kiếm

close