COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

XẾP HẠNG THE TIMES 163

Có khóa học tiếng Anh
Xem 14 khóa học Tiếng Ailen (Gaeilge)
1450
Lượt xem
21
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 200

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 11 khóa học Tiếng Ailen (Gaeilge)
786
Lượt xem
11
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 12 khóa học Tiếng Ailen (Gaeilge)
644
Lượt xem
9
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Tiếng Ailen (Gaeilge)
872
Lượt xem
6
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 92

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 10 khóa học Tiếng Ailen (Gaeilge)
2255
Lượt xem
59
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 178

Có khóa học tiếng Anh
Xem 10 khóa học Tiếng Ailen (Gaeilge)
1279
Lượt xem
13
Yêu thích
courses
Xem 4 khóa học Tiếng Ailen (Gaeilge)
2
Lượt xem
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 10 khóa học Tiếng Ailen (Gaeilge)
53
Lượt xem
courses

Các khóa học Tiếng Ailen (Gaeilge) khác tại Châu Âu

Bạn muốn du học tại Anh Quốc? Hãy cho chúng tôi biết để có kết quả tìm kiếm tốt hơn

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Tiếng Ailen (Gaeilge)

Lọc kết quả tìm kiếm

close