COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Dịch vụ ăn uống
1401
Lượt xem
22
Yêu thích
Đánh giá(6)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Dịch vụ ăn uống
600
Lượt xem
4
Yêu thích
Đánh giá(4)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Dịch vụ ăn uống
625
Lượt xem
3
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 1001

Xem 1 khóa học Dịch vụ ăn uống
1447
Lượt xem
14
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Dịch vụ ăn uống
165
Lượt xem
courses
Xem 5 khóa học Dịch vụ ăn uống
101
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Dịch vụ ăn uống
14
Lượt xem
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Dịch vụ ăn uống
288
Lượt xem
2
Yêu thích
Đánh giá(3)
courses

NPTC Group

UK Anh Quốc
Xem 2 khóa học Dịch vụ ăn uống
5
Lượt xem
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Dịch vụ ăn uống
99
Lượt xem
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 8 khóa học Dịch vụ ăn uống
206
Lượt xem
3
Yêu thích
courses

Các khóa học Dịch vụ ăn uống khác tại Châu Âu

Bạn muốn du học tại Anh Quốc? Hãy cho chúng tôi biết để có kết quả tìm kiếm tốt hơn

Lọckếtquảtheo

Lọc kết quả tìm kiếm

close