COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Giảng dạy đặc biệt
9776
Lượt xem
172
Yêu thích
Đánh giá(5)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Giảng dạy đặc biệt
9392
Lượt xem
154
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 179

Có khóa học tiếng Anh
Xem 8 khóa học Giảng dạy đặc biệt
7170
Lượt xem
81
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Xem 2 khóa học Giảng dạy đặc biệt
4019
Lượt xem
74
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 3 khóa học Giảng dạy đặc biệt
4246
Lượt xem
80
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Giảng dạy đặc biệt
2917
Lượt xem
59
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 7 khóa học Giảng dạy đặc biệt
5671
Lượt xem
117
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Xem 1 khóa học Giảng dạy đặc biệt
1274
Lượt xem
21
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Giảng dạy đặc biệt
645
Lượt xem
1
Yêu thích
courses

Wintec

NEWZEALAND New Zealand
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Giảng dạy đặc biệt
470
Lượt xem
courses
Massey University - Online Courses

Massey University - Online Courses

NEWZEALAND New Zealand
106
Lượt xem
Xem 1 khóa học Giảng dạy đặc biệt
256
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Bạn muốn du học tại New Zealand? Hãy cho chúng tôi biết để có kết quả tìm kiếm tốt hơn
  • 1
  • 2

Lọc kết quả tìm kiếm

close