COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 13 khóa học Trồng trọt
2894
Lượt xem
37
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 4 khóa học Trồng trọt
12833
Lượt xem
218
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Trồng trọt
4845
Lượt xem
109
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Trồng trọt
7816
Lượt xem
153
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Xem 3 khóa học Trồng trọt
1878
Lượt xem
28
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 4 khóa học Trồng trọt
1005
Lượt xem
3
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 4 khóa học Trồng trọt
2037
Lượt xem
7
Yêu thích
courses
Xem 3 khóa học Trồng trọt
7
Lượt xem
courses

Wintec

NEWZEALAND New Zealand
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 7 khóa học Trồng trọt
707
Lượt xem
courses
Xem 3 khóa học Trồng trọt
916
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Xem 2 khóa học Trồng trọt
45
Lượt xem
courses
Central Campus Otago Polytechnic

Central Campus Otago Polytechnic

NEWZEALAND New Zealand
11
Lượt xem

Các khóa học Trồng trọt khác tại Châu Úc

Bạn muốn du học New Zealand? Hãy cho chúng tôi biết để có kết quả tìm kiếm tốt hơn

Lọc kết quả tìm kiếm

close