Wellington Institute of Technology

New Zealand New Zealand

161 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Học viện công nghệ Wellington (Wellington Institute of Technology (WelTec)) cung cấp các kỹ năng, kiến thức cho những cá nhân, tổ chức. WelTec có 2 cơ sở tại Wellington, 2 địa điểm còn lại nằm ở Auckland và Christchurch. Tự chọn nghiên cứu lấy chứng chỉ, giấy chứng nhận, văn bằng trong lĩnh vực công nghệ máy móc tự động, môi trường xây dựng, nghiên cứu kinh doanh, kỹ thuật v.v.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản ebook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Wellington Institute of Technology

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG

41 quốc tịch của sinh viên quốc tế

CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG

1.86% sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

NZ$11,960

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

NZ$11,700

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

NZ$25,800

BẬC CAO HỌC

NZ$25,310

HỌC NGHỀ

NZ$13,200

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học