COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

Gợi ý cho bạn

Whitecliffe

NEWZEALAND New Zealand
Xem 1 khóa học Điện ảnh và Truyền hình
238
Lượt xem
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Điện ảnh và Truyền hình
707
Lượt xem
12
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Điện ảnh và Truyền hình
938
Lượt xem
9
Yêu thích
courses
Xem 2 khóa học Điện ảnh và Truyền hình
746
Lượt xem
11
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Điện ảnh và Truyền hình
7163
Lượt xem
111
Yêu thích
Đánh giá(5)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Điện ảnh và Truyền hình
5926
Lượt xem
103
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 147

Có khóa học tiếng Anh
Xem 4 khóa học Điện ảnh và Truyền hình
6903
Lượt xem
105
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Điện ảnh và Truyền hình
2870
Lượt xem
60
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 4 khóa học Điện ảnh và Truyền hình
2453
Lượt xem
44
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Điện ảnh và Truyền hình
419
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Điện ảnh và Truyền hình
571
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 6 khóa học Điện ảnh và Truyền hình
861
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Bạn muốn du học tại New Zealand? Hãy cho chúng tôi biết để có kết quả tìm kiếm tốt hơn
  • 1
  • 2

Lọc kết quả tìm kiếm

close