COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Dược Khoa
212
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Dược Khoa
2436
Lượt xem
21
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Dược Khoa
675
Lượt xem
5
Yêu thích
courses
Xem 2 khóa học Dược Khoa
1697
Lượt xem
15
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Dược Khoa
4339
Lượt xem
47
Yêu thích
courses
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Dược Khoa
922
Lượt xem
8
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Dược Khoa
6604
Lượt xem
77
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Dược Khoa
1052
Lượt xem
10
Yêu thích
courses

NZMA

NEWZEALAND New Zealand
Xem 1 khóa học Dược Khoa
62
Lượt xem
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Dược Khoa
723
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
International Career Institute

International Career Institute

USA Mỹ
Có khóa học tiếng Anh
270
Lượt xem
2
Yêu thích
Xem 2 khóa học Dược Khoa
crossBorderImg
Có lựa chọn học tập tại nhiều quốc gia khác nhau
586
Lượt xem
2
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm
  • 1
  • 2

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Dược Khoa

Lọc kết quả tìm kiếm

close